الگوی aida چیست؟

الگوی aida چیست؟

به راستی الگوی aida چیست؟ این الگو چه کاربردهایی دارد؟  کلمه ی AIDA  مخفف AWARENESS، INTEREST، DESIRE، ACTION  هست، که به معنای آگاهی، علاقه، تمایل و اقدام می باشد.   مخفف همه ی این ها در کنار یک دیگر AIDA  را تشکیل می دهند و  الگوی آیدا یک مدل ارتباط است که شرکت های تبلیغاتی و … ادامه