تبدیل واحد پولی ریال به تومان در افزونه EDD (Easy Digital Downloads)

rial to toman for edd

بدیعی هست که هر کشور برای خود یک واحد پولی مشخص دارد و تمامی مبادلات با واحد کشور سنجیده میشوند و تمامی شرکت ها یا سازمان ها باید از این قانون پیروی کنند. در سطح اینترنت هم باید واحد های پولی برای کشورها رعایت شوند و ما هم در کشور ایران باید از واحد پولی … ادامه